בדיקות Anti-Fraud

1 IP address or range check -
מטרת הרול היא לבדוק את כתובת ה-IP שממנו התבצעה העסקה או טווח כתובות. ניתן לחסום עסקה שבוצעה מכתובת IP כלשהי במידה ויש חשד להונאה.

2 Single card check -
מטרת הרול היא לבדוק את מס' כרטיס האשראי המופיע בעסקה שבוצעה. ניתן לחסום עסקה עבור כרטיסי אשראי גנובים.

3 Transactions per IP address check -
מטרת הרול היא לבדוק את כמות העסקאות שבוצעו מכתובת IP ספציפית בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן לחסום עסקאות אשר בוצעו מכתובת IP אשר ממנה בוצעו כמות גדולה של עסקאות.

4 Transactions per card check -
מטרת הרול היא לבדוק את כמות העסקאות שבוצעו מכרטיס אשראי ספציפי בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן להגביל כמות עסקאות מותרת עבור כרטיס אשראי מסוים.

5 Amount check -

מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב המופיע בעסקה. ניתן להגביל או לחסום עסקאות אשר לא נמצאות בטווח המאפשר חיוב, בכך לא תתבצענה סליקות עבור סכומים גבוהים מהמותר.

6 User fields rule -
מטרת הרול היא לבדוק את שדות המשתמש. ניתן לבדוק עסקאות באמצעות שדות המשתמש השונים ובכך להגביל או לחסום עסקאות.

7 Amount in time span per user field -
מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב בפרק זמן מוגדר מראש עבור שדה משתמש. ניתן להגביל משתמש אשר סכום עסקאותיו גבוה ממגבלת המותר בפרק זמן מסוים.

8 Maximum seniority rule -
מטרת הרול היא לבדוק האם העסקה בוצעה על ידי משתמש חדש או ותיק במערכת. הבדיקה נעשית באמצעות שדות המשתמש, הגדרת פרק הזמן של משתמש ותיק. ניתן להעביר עסקאות עבור משתמש ותיק בלבד.

9 Amount per user field -
מטרת הרול היא לבדוק את סכום החיוב של משתמש ספציפי בפרק זמן מוגדר מראש. ניתן להגביל או לחסום עסקה עבור משתמש מסוים, כאשר סכום העסקה אינו נמצא בטווח המותר ובפרק הזמן שהוגדר.

10 Amount per user seniority -
מטרת הרול היא לבדוק את סכום העסקה עבור משתמש חדש או ותיק במערכת. הבדיקה נעשית באמצעות שדות המשתמש, הגדרת פרק הזמן של משתמש ותיק. הרול משלב בדיקת ותק עם סכום עסקה. הרול מבצע 2 בדיקות, הראשונה היא בדיקת ותק המשתמש ורק אם מדובר במשתמש חדש אז תבוצע הבדיקה השנייה של סכום העסקה.

 

לאומי קארד ישראקרט Master Card ויזה אמריקן אקספרס דיינרס Microsoft